مرکز کارآفرینی-  کارآفرینی از منظر اسلام
کارآفرینی از منظر اسلام

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۳/۳ | 

 

ردیف

موضوع مقاله

نویسنده

فایل  pdf

1

کسب وکاروکارآفرینی از دیدگاه قرآن واسلام

مرضیه دهقانی زاده

2

کارآفرینی از منظر اسلام ،قرآن وائمه معصومین (علیهم‌‌السّلام)

عباسعلی بادیانی

3

نوآوری وکارآفرینی از دیدگاه اسلام

علی خوزین

4

کارآفرینی و اخلاق اسلامی

دکتر جعفر هزار جریبی

5

کار آفرینی از دیدگاه اسلام

دکتر اسماعیل قادری

6

بررسی آثار تربیتی نماز بر کارآفرینی بعنوان سبک زندگی سالم

مجید غلامی

7

کارآفرینی در فرایند توسعه صنعتی و اقتصادی در آموزه های اسلامی

مرتضی صادق عمل نیک

8

کسب و کار و کارآفرینی از دیدگاه قرآن و اسلام

 مرضیه دهقانی زاده

9

بررسی آثار تربیتی نماز بر کارآفرینی بعنوان سبک زندگی سالم خانواده

مجید غلامی

10

بررسی آثار تربیتی نماز بر کارآفرینی با توجه به روایات اسلامی

مجید غلامی

نشانی مطلب در وبگاه مرکز کارآفرینی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=63.17098.45002.fa
برگشت به اصل مطلب