مرکز کارآفرینی- اخبار
برگزاری جشنواره

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۷/۲۷ | 

ثبت نام سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی و سومین المپیاد ملی طرح کسب و کار دانشجویی آغاز گردیده است. لذا فن آفرینان و طراحان کسب و کار واجد شرایط حداکثر تا ۱۵ آبان نسبت به ثبت نام در این جشنواره مهلت دارند.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز کارآفرینی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=63.5786.46918.fa
برگشت به اصل مطلب