مرکز کارآفرینی- اخبار
برگزاری جشنواره

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۸/۲ | 

در راستای توسعه فرهنگ کارآفرینی و توانمندسازی دانشگاهیان به ویژه دانشجویان در ارائه ایده های نو در ایجاد یک کسب و کار دانش بنیان سومین المپیاد ملی طرح کسب و کار دانشجویی و سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی در اردیبهشت ماه 96 برگزار می گردد.

دبیرخانه جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهاییی مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با همکاری پارکهای علم و فناوری هر استان به عنوان نمایندگان استانی جهت برگزاری بخش استانی المپیاد آماده هر نوع همکاری و پاسخگویی به سوالات و برگزاری رویدادهای مکمل المپیاد می باشند.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز کارآفرینی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=63.5786.46968.fa
برگشت به اصل مطلب