مرکز کارآفرینی- اخبار
اطلاع رسانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۸/۲۳ | 

به استحضار می رساند "سامانه مدیریت راداده های (متادیتا) اقیانوسی" مطابق با استانداردهای توصیه شده از جانب برنامه بین المللی تبادل داده و اطلاعات اقیانوسی ، توسط مرکز ملی داده های اقیانوسی و دریایی ایران مستقر در پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی طراحی و راه اندازی شده است.

در حال حاضر رکوردهای تولید شده فراداده توسط این پژوهشگاه از طریق درگاه مرکز داده ها به آدرس http://incod.inio.ac.ir قابل دسترس می باشند.

با استفاده از این سامانه یکپارچه زمینه ای ارزشمند برای تعامل میان سازمانهای دریایی ایجاد خواهد شد و آن سازمانها قادر خواهند بود رکوردهای فراداده خود را تولید نمایند و از طریق درگاه مرکز داده ها انها را برای کاربران ملی و بین المللی به اشتراک گذارند.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز کارآفرینی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=63.5786.47273.fa
برگشت به اصل مطلب