مرکز کارآفرینی- اخبار
اطلاع رسانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ | 
ثبتنام جهت حضور در رویداد جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی آغاز شد
با توجه به اینکه سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی و سومین المپیاد ملی طرح کسب و کار دانشجویی در روزهای هفتم و هشتم اردیبهشت ماه 1396 در شهر اصفهان برگزار می‌شود. از علاقهمندان به حضور در این رویداد ملی دعوت میشود جهت ثبت نام به سایت جشنواره به آدرس www.shtf.ir مراجعه نمایند.
 
مهمترین برنامه‌های این رویداد طی چند هفته آینده و به تدریج به اطلاع اعضا گروه رسانده خواهد شد.
 
جدول برنامه‌های غیرمسابقه‌ای سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی‎
پنجشنبه 96/02/07
 
9-13
نمایشگاه
مذاکرات با سرمایه‌گذاران
ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری (طرح‌های شماره 1 تا 25)
نشست دانشگاه‌ها‌ و پژوهشگاه‌های سرمایه‌گذار
نشست انتقال تجربه : تعامل با سرمایه‌گذاران
نماز و استراحت
15-19
نمایشگاه
مذاکرات با سرمایه‌گذاران
ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری (طرح‌های شماره 26 تا 50)
نشست خیرین حامی کارآفرینی و دستاوردهای ایشان
نشست انتقال تجربه: مشارکت‌های بین‌المللی
جمعه 96/02/08
 
9-13
 
نمایشگاه
 
مذاکرات با سرمایه‌گذاران
ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری (طرح‌های شماره 51 تا 73)
نشست معرفی ابزارهای نوین تامین مالی با همکاری فرابورس ایران
نشست انتقال تجربه: کارآفرینی اجتماعی
                                                                                            نماز و استراحت
15-19
اختتامیه
 

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
دبیرخانه جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی

You received this message because you are subscribed to the Google Groups "اخبار جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to sht-festival+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to sht-festival@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/sht-festival.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز کارآفرینی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=63.5786.48857.fa
برگشت به اصل مطلب