مرکز کارآفرینی- اخبار
اطلاع رسانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۲۰ | 

از مهم ترین اهداف جشنواره جمع بندی دستاوردهای نوین و محصولات در حوزه های تخصصی دوازده گانه پدافندغیر عامل شامل :

۱- اقتصادی

۲- سایبری

۳- زیستی

۴- کالبدی

۵- مردم محور

۶- شیمیایی

۷- پرتوی

۸- امنیت و اطلاعات

۹- انرژی

۱۰- صنعت

۱۱- مدیریت شهری

۱۲- زیربنایی

و ارج نهادن به مقام والای دانشمندان ، پژوهشگران ، مبتکران، مخترعان در حوزه های زیر است:

۱- ایده های نو و اختراعات و ابتکارات

۲- محصول ( فن آوری نوین )

۳- کتاب( تالیف، ترجمه و گردآوری )

۴- مقالات، پایان نامه 

۵- رویکردهای نوین و مبتنی برحرکت علم و فناوری

لذا خواهشمند است حداکثر تا پایان مرداد ۱۳۹۶ آثار مرتبط  را در قالب موضوعات فوق طبق پیوست تکمیل و به همراه مستندات کامل جهت ارائه به هیات داوران به نشانی دبیرخانه یا ایمیل Pdinfo@ihu.ac.ir  ارسال نمایید.

دانشکده و پژوهشکده پدافند غیر عامل

نشانی مطلب در وبگاه مرکز کارآفرینی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=63.5786.49563.fa
برگشت به اصل مطلب